O Concello de Tomiño solicita 4 bolseiros no Plan de Práctica laboral nos Concellos da Provincia para 2016

Plan de Práctica laboral nos Concellos da Provincia para 2016.
Relación de postos e titulación.

o Docente e asesor de actividades educativas: Diplomatura/Grao en Bioloxía, preferiblemente con (CAP) ou master ou posgrao que habilite para impartir a docencia de alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria, que participará como docente do curso preparatorio para preparar a proba por libre para obter o Graduado en ESO, nas actividades do Éaprender, etc.

o Diplomado/a e/ou graduado/a en educación social. Que participará na elaboración e execución do programa das actividades culturais do Concello de Tomiño.

o Enxeñeiro/a técnico forestal, especialidade en explotacións forestais. Que participará na xestión dos expedientes de prevención de incendios, ornato público e xestión da biomasa, proxectos a levar a cabo coas Comunidades de Montes da localidade e deseño de senda.

o Técnico/a Superior en Administración e Finanzas. Que participará nas xestións administrativas dos distintos departamentos municipais.

Máis info: http://www.depo.es/web/edepo/plan-de-practica-laboral-concellos-2016/bolseiros