O Goberno de España declara o estado de alarma en todo o territorio estatal Accede aquí ao Real Decreto

O Goberno de España declarou onte a última hora do día o Estado de Alarma en todo o territorio estatal.

Podes acceder ao contido íntegro do Real Decreto na seguinte ligazón: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692