PLAN CONCELLOS 2018: PRAZA DE EDUCADORA SOCIAL Resultados finais do proceso selectivo para cubrir unha praza de Educadora Social, dentro do Plan Concellos 2018

Pode consultar aquí o contido integro da acta, onde se recollen os resultados da proba práctica, méritos e entrevista da praza de educadora social.

Acta Educadora Social