PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 2019 (PLAN CONCELLOS): Peóns de xardinería e peóns da construción Listaxe de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal, lugar, data e hora das probas prácticas.

Pode consultar nos seguintes arquivos os textos completos das resolucións para os postos de peóns de xardinería e peóns da construción que conteñen a listaxe de persoas admitidas e excluídas, o nomeamento do tribunal e o lugar, data e hora das probas.

20190226_Resolución_DECRETO 2019-0146 [listado admitidos peóns xardineria]

20190226_Resolución_DECRETO 2019-0145 [Lista admitidos peóns da construccion]