PRAZA DE EDUCADORA SOCIAL DO PLAN CONCELLOS 2018 Realizada unha segunda sondaxe, publícase a listaxe das persoas admitidas e excluídas, a composición do tribunal e o lugar, data e hora da proba práctica

No arquivo que se xunta pode comprobar a listaxe de persoas admitidas e excluídas, a composición do tribunal, así como a data, hora e lugar para a realización da proba práctica.

DECRETO 2018-0213 [lista admitidos educadora social II]