PROCESO SELECCIÓN 2 PERSOAS TRABALLADORAS FORESTAIS Publicase a listaxe de persoas admitidas e excluídas a este proceso selectivo, o nomeamento do tribunal, así como o lugar, data e hora de realización das probas.

No arquivo que se xunta pode consultar o texto completo da resolución que contén a listaxe de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de 2 persoas traballadoras forestais, o nomeamento do tribunal, o lugar, data e hora das probas e a corrección de erros das bases da convocatoria.

DECRETO 2018-0525 [Lista de admitidos]