PROCESO SELECTIVO DE INTERINIDADE E BOLSA DE OPERARIO LABORAL CONVOCATORIA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO LABORAL CON CARÁCTER INTERINO MENTRAS NON SE CUBRA A PRAZA CON CARÁCTER DEFINITIVO E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO DE OPERARIOS DO CONCELLO DE TOMIÑO

PROCESO SELECTIVO DE INTERINIDADE E BOLSA DE OPERARIO LABORAL CONVOCATORIA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO LABORAL CON CARÁCTER INTERINO MENTRAS NON SE CUBRA A PRAZA CON CARÁCTER DEFINITIVO E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO DE OPERARIOS DO CONCELLO DE TOMIÑO.
– Instancia e Autobaremo 
– Publicación BOPPO 
 
Prazo para presentar as solicitudes e demais documentación requirida:   
10 días hábiles, a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
A presentación da solicitude e documentación debe facerse presencialmente nas oficinas do Concello, de 8.00 a 14.00h, solicitando CITA PREVIA nos teléfonos 986 622 001/03.
 
Prazo ata o 30 de xullo de 2021