PROCESO SELECTIVO OPERARIO LABORAL Acta da Valoración da proba teórica, a propia proba e as respostas, data, hora e lugar da proba práctica

Pode comprobar na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño os arquivos coa valoración da proba teórica, a propia proba e as respostas, a data, a hora e o lugar da proba práctica, así como a designación de dous asesores para a proba práctica.

https://tomino.sedelectronica.gal/info.0