PROCESO SELECTIVO OPERARIO LABORAL INTERINO E CREACIÓN DE BOLSA PARA SUBSTITUCIÓNS Publicación da valoración provisional da proba práctica, do nivel de coñecemento de galego e da valoración final da mesma.

Pode consultar o texto completo da acta, no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Tomiño, premendo na seguinte ligazón:

https://tomino.sedelectronica.gal/board