PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DUN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR SUBSTITUCIÓN TRANSITORIA DA SÚA TITULAR. Acta de corrección de erros da secretaria do tribunal avaliador deste procedemento

A continuación pode consultar o texto completo da devandita acta de corrección de erros.Acta coorrección de erros