PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DUN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR SUBSTITUCIÓN TRANSITORIA DA SÚA TITULAR RESULTADOS DO PRIMEIRO EXERCICIO E DATA, LUGAR E HORA DA ENTREVISTA

No arquivo que se xunta a esta nova, pódese consultar o texto da acta que contén os resultados do primeiro exercicio do procedemento selectivo ao que se fai referencia no título.

Acta exercicio 1 Aux Adtivo interino