PRAZAS PROXECTO AXENDA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA AMIZADE CERVEIRA-TOMIÑO Resultados finais dos procesos selectivos dunha praza de Técnico e dunha de Auxiliar administrativo

No documento que se xunta pode consultar as listaxes definitivas das puntuacións acadadas polas persoas candidatas en cada unha das nomeadas prazas.

PROPOSTA TRIBUNAL POPPTEC