Publicados no DOG os requerimentos de emenda das solicitudes do Programa de Axuda ao Alugamento

Publicáronse no DOG de hoxe os datos das solicitudes do Programa de Axuda ao Alugamento de Vivenda que non foron presentadas correctamente e que polo tanto requiren da súa corrección. Pode consultar os seus datos no documento adxunto. O prazo para presentar a documentación que falta ou está incorrecta remata o día 18 de setembro de 2015AnuncioC3Q2-040915-0003_gl.