Resolución da Alcaldía do Concello de Tomiño polo que resultan aprobadas as Bases da Convocatoria dunha Bolsa de Enxeñeiro/a Técnico Forestal, Especialidade en Explotacións Forestais, con destino ao Departamento de Medio Ambiente do Concello de Tomiño, e modelo de instancia

Resolución da Alcaldía do Concello de Tomiño polo que resultan aprobadas as Bases da Convocatoria dunha Bolsa de Enxeñeiro/a Técnico Forestal, Especialidade en Explotacións Forestais, con destino ao Departamento de Medio Ambiente do Concello de Tomiño, e modelo de instancia

Bases enxeñeiro forestal e modelo de instancia