RESULTADOS FINAIS II PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2015.

Seleccionados dos seguintes postos: técnico e empregado administrativo, tractorista, soldador, mecánico, albanel oficial e instalador electricista axudante e oficial.

Actas diversos postos II Plan da Deputación.