Revisión da autobaremación do concurso de méritos do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo/a A realización do primeiro exercizo será o 18 de decembro ás 10.00 horas no Centro de Formación Ocupacional O Regatiño

Revisión da autobaremación do concurso de méritos do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo/a.

A realización do primeiro exercizo será o 18 de decembro ás 10.00 horas no Centro de Formación Ocupacional O Regatiño.

autobaremación e data primeira proba