As OMIX da zona organizan unha excursión á neve na estación invernal de esquí de San Isidro (León)

Esquí 2015

INFORMACIÓN PREZOS:
Todo o paquete: Clases+fortfait+material+pc+seguro+autobús+azafata = 235€
Paquete sen clases: Fortfait+material+pc+seguro+autobús+azafata = 205€
Paquete sen mateiral: clases+ fortfait+pc+seguro+autobús+azafata = 225€
Paquete sen clases-sen material: fortfait+pc+seguro+autobús+azafata= 195€
Estancia: pc+autobús+sguro= 160€

DATAS A TER EN CONTA:
.-Preinscrición: do 19 de xaneiro ao 4 de febrero.

.-Reunión Omix : 6 de febrero.
O 9 e 10 de febrero avisar aos que fixeron a reserva de praza (solicitude) que teñen ata o 12 de febrero para pagar e entregar xustificante de pago.