2- foto miudiña

“Interior de la central eléctrica”, Tebra, autor descoñecido, 1931. No interior da construcción adicional de madeira, o grupo de 110 KVA con turbina Francis. A central de A Miudiña foi instalada pola Sociedad Electricista de Tui con concesión de 1893.