5 – xentes de tomiño

Xentes de Tomiño. Recolla de campo.