Tomiño obtén o recoñecemento de Unicef coma Cidade Amiga da Infancia O Concello de Tomiño acaba de ser galardoado co “Selo de Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia”; algo polo que viña traballando nos últimos anos

Segundo consta na comunicación adiantada electrónicamente “na reunión celebrada o 25 de outubro de 2018, a Secretaría Permanente do Programa Cidades Amigas da Infancia (CAI), representada por membros pertencentes a UNICEF Comité Español; Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social; Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e o Instituto Universitario de Necesidades de Dereitos da Infancia e a Adolescencia (IUNDIA), acordou galardoar ao Concello de Tomiño co Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia no marco da VIII Convocatoria de Recoñecementos 2018-2022”.

O Selo Cidades Amigas da Infancia, que até o de agora só posuía en Galicia o concello ourensán de Castrelo de Miño (a partir de hoxe son oito os municipios galegos distinguidos), pon en valor un modelo de xestión centrado no enfoque de Dereitos de Infancia; un modelo que implica a coordinación interna do goberno, e con outros actores locais; que promove e xera mecanismos reais de participación infantil e conta cunha estratexia a longo prazo para incorporar a nenos, nenas e adolescentes nas súas políticas e accións.

Este recoñecemento é algo polo que Tomiño viña traballando nos últimos anos, para cumprir os requisistos esixidos por Unicef, entre eles, a creación dun Consello Local de Infancia e Adolescencia (“Voces Novas”), para dar maior participación a nenos, nenas e adolescentes do municipio.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, implicouse persoalmente neste tema, dende que en 2014, recollía en Guadalaxara, a distinción de Boas Prácticas, Dereitos dá Infancia e Política Municipal 2014, outorgada por Unicef, polo proxecto de reforzo escolar “É Aprender, unha sociedade que educa”, posto en marcha polo Concello.

“Esta distinción coma Cidade Amiga da Infancia resulta emocionante por ser un recoñecemento ao traballo dos últimos anos para conseguir que Tomiño sexa un concello no que as políticas da infancia e adolescencia se sitúen no centro do noso facer diario, pero ademáis, queremos que a infancia e adolescencia participen activamente na política local”, explica a rexedora local.

O recoñecemento dun Goberno Local como Cidade Amiga da Infancia implica diagnosticar, planificar e avaliar en clave de dereitos de infancia así como considerar a Convención sobre os Dereitos do Neno/a, destacando o dereito á participación da infancia e adolescencia como actores protagonistas no ámbito local.

Esta distinción ten unha vixencia de catro anos (é dicir, para quen concorran a esta convocatoria o período sería de 2018 a 2020) e implica que o Goberno Local asume unha serie de compromisos mediante a firma dun convenio, entre eles, entregar un informe intermedio no que debe informar o avance na aplicación do Plan local de infancia (Tomiño xa o ten redactado). Finalizados este catro anos, o Goberno Local que desexe conservar a distinción debe presentarse novamente á Convocatoria para a súa renovación.