Tomiño rehabilita o edificio da antiga Escola Obradoiro de Goián para facelo máis sustentable e eficiente Esta obra é posible grazas a unha subvención outorgada polo IDAE, dentro do Programa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono

O Concello de Tomiño está levando adiante a rehabilitación enerxética da antiga Escola Obradoiro de Goián, consistente no acondicionamento e mellora da envolvente actual do edificio, renovación completa da cuberta, dunha parte da fachada, renovación da carpintería exterior e instalación dun sistema de ventilación con recuperación do calor para renovar o aire interior.

Na actualidade, o consumo enerxético do edificio é moi alto, debido a que é necesario quentar continuamente o interior para garantir una temperatura confortable. Ademais, o edificio sofre outras patoloxías relacionadas coa situación actual da envolvente térmica, coma son grandes manchas de humidade no exterior das fachadas, producidas pola inexistencia de canelóns e baixantes provocando que dita humidade penetre no interior do edificio.

Co fin de mellorar a eficiencia enerxética do edificio e reducir o gasto en calefacción, disporase un sistema de illamento térmico composto por placas e revestimento final. Deste xeito, conseguirase reducir as perdas de enerxía e resolver os problemas de humidades por condensación existentes, aportando un acabado renovado.

Tamén se procederá á substitución da carpintarías de madeira existentes por outras de PVC de cinco cámaras con vidro dobre, que aumentarán o illamento térmico da envolvente e a estanquidade ao aire.

Para aumentar a eficiencia enerxética en fachadas e cubertas, instalarase un sistema mecánico de renovación de aire interior con recuperadores de calor, que permitan garantir unha adecuada calidade e salubridade do aire interior sen apenas perdas enerxéticas.

Esta obra é posible grazas a unha subvención de 142.203,73 euros outorgada polo IDAE (Instituto de Eficiencia Enerxética), dentro do Programa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020, Medida 1. Rehabilitación enerxética da envolvente térmica dos edificios municipais. O Concello achega ademais unha partida de 62.766,89 euros.

Para Fran Campo, concelleiro responsable da área de Promoción Económica (que visitou as obras co arquitecto encargado),  esta rehabilitación do edificio era moi necesaria para garantir unhas condicións óptimas ás persoas que realizan cursos de formación impulsados polo Concello durante todo o ano.