Concellerías

O Concello de Tomiño organízase en 8 concellerías que asumen e coordinan as diferentes competencias municipais.

 

Estruturarase en 3 grandes áreas temáticas da que dependerán cada unha das concellerías e delegacións de alcaldía:

 

  • Área Territorio e Ambiente. Coordinador: Uxío Benítez Fernández
  • Área de Parroquias e Participación Veciñal. Coordinadora: Cristina Martínez
    Souto
  • Área Social e Promoción do Benestar. Coordinador: Rubén García Filgueiras buscando a optimización da xestión e dos servizos.

 

Os nomes de cada concellería, das persoas responsables, e dos datos de contacto podense consultar a continuación:

Alcaldía

Sandra González Álvarez

 

Competencias:

Portavocía do Goberno. Comunicación.
Coordinación do Goberno.
Igualdade.
Eurocidade e relacións institucionais.
Turismo.
Policía Local e seguridade cidadá.

 

Contacta coa alcaldía:

Enrerezo electrónico: alcaldia@tomino.gal

Teléfono: 986 622 001

Área Territorio e Ambiente

Concellería de Planificación Estratéxica, Territorial e Económica
uxio-benitez-fernandez

Uxío Benítez Fernández

Concelleiro-responsable da parroquia de Goián.

 

Competencias:

Coordinación do goberno municipal. Tenencia de alcaldía.
Facenda e economía. Contratación.
Planificación territorial e urbanismo.
Promoción económica, solo empresarial e vivenda.
Proxectos estratéxicos. Obras urbanas.
Mobilidade e espazo público. Seguranza viaria e ordenación do tráfico.
Relacións coa AECT e proxectos europeos.

 

Contacta co concelleiro:

Enrerezo electrónico: uxio.benitez@tomino.gal

Teléfono: 986 622 001/03

Concellería do Ciclo da Auga e Eficiencia Enerxética.

Lois Vázquez Calvo

Concelleiro-responsable das parroquias de Santa María de Tebra e Vilameán.

 

Competencias:

Estratexia Municipal do Ciclo da Auga.
Coordinación e colaboración coas traídas de augas.
Obras de saneamento e impulso a novos sistemas de depuración comunitaria e
individual. Servizo municipal de baleirado de fosas sépticas.
Xestión do servizo do alumeado público.
Eficiencia e aforro enerxético.
Persoal.
Relacións coas comunidades de montes.

 

Contacta co concelleiro:

Enderezo electrónico: lois.vazquez@tomino.gal

Teléfono: 986 622 001

Concellería de Medio Ambiente e Axenda 2030

Ana Belén Casaleiro González

Concelleira-responsable das parroquias de San Salvador de Tebra, Taborda e Piñeiro.

 

Competencias:

Recollida e tratamento dos Residuos. Limpeza viaria urbana.
Novo modelo de xestión e tratamento dos residuos baseados na compostaxe.
Cumplimento dos obxectivos marcados na nova lei dos residuos e directiva comunitaria.
Axenda 2030 e Cambio Climático.
Xestión da limpeza de fincas e masas forestais.
Promoción e valorización dos nosos espazos naturais.

 

Contacta coa concelleira:

Enderezo electrónico: anab.casaleiro@tomino.gal

Teléfono: 986 622 001

 

Acceder á Área de Medio Ambiente

Área de Parroquias e Participación Veciñal

Concellería de Parroquias e Educación

Cristina Martínez Souto

Concelleira-responsable das parroquias de Sobrada e Currás.

 

Competencias:

Coordinación cos concelleiros-responsabeis de parroquias.
Creación e dinamización dos Consellos Parroquiais.
Control e seguimento das demandas nas parroquias.
Interlocución cos colectivos sociais das parroquias.
Seguimento das peticións do Concello Escoita.
Mellora xeral das parroquias.
Atención aos centros educativos. Iniciativas educativas.
Comercio, prazas de abastos e mercadillos.
Relacións con ADETO.

 

Contacto:

Enderezo electrónico: benestar@tomino.gal

 

Contacta coa concelleira:

Enderezo electrónico: cris.martinez@tomino.gal

Teléfono: 986 622 001

Concellería de Obras, Acción Rural e Novas Tecnoloxías

Alexandre Pérez Souto

Concelleiro-responsable das parroquias de Estás e Figueiró.

Competencias:

Obras no rural.
Mantemento e conservación da rede municipal de camiños públicos.
Dirección e organización da Carballa, organización do persoal e do suministro de
materiais.
Mantemento e conservación dos espazos verdes e das instalacións municipais.
Colaboración na xestión urbanística.
Administración electrónica e novas tecnoloxías.
Réxime interno (telefonía, fotocopiadoras, seguros, etc).
Eficiencia e optimización dos servizos públicos.
Control de procesos. Organización interna do persoal.

 

Contacta co concelleiro:

Enderezo electrónico: alexandre.perez@tomino.gal

Teléfono: 986 622 001/03

Concellería de Mocidade, Lecer, e Participación Veciñal.

Agustín González Rodríguez

Concelleiro-responsable das parroquias de Forcadela e Amorín

 

Competencias:

Mocidade e Xestión da OMIX.
Impulso da participación infantil na xestión municipal.
Voluntariado e relacións con Protección Civil.
Promoción do Lecer. Espazo Fortaleza.
Impulso da rede de sendas peonís e ciclabeis. Promoción do uso da bicicleta.
Participación Veciñal. Apoio á Coordinadora da Área de Parroquias.

 

Contacta co concelleiro:

Enderezo electrónico: agustin.gonzalez@tomino.gal

Teléfono: 986 622 001

Área Social e Promoción do Benestar

Concellería de Benestar Social e Deportes

Rubén García Filgueiras

Concelleiro-responsable das parroquias de Barrantes e Pinzás

 

Competencias:

Xestión do departamento de servizos sociais.
Atención social primaria.
Relación co Centro de Día e equipamentos.
Relacións co Centro de Saúde.
Promoción de actividades deportivas.
Relación cos colectivos deportivos.
Xestión das instalacións deportivas.

 

Contacta coa concelleira:

Enderezo electrónico: ruben.garcia@tomino.gal

Teléfono: 986 622 001

Concellería de Cultura, Patrimonio e Normalización Lingüística

Ana Isabel Fernández Carrera

Concelleira-responsable da parroquia de Tomiño

 

Competencias:

Promoción e difusión cultural.
Relación coas asociacións culturais.
Mellora e valorización do patrimonio cultural e etnográfico.
Patrimonio Inmaterial.
Normalización lingüística.
Memoria Histórica.

 

Contacta coa concelleira:

Enderezo electrónico: ani.fernandez@tomino.gal

Teléfono: 986 622 001/03