Proxectos financiados

Proxectos Financiados Pola Unión Europea. Next Generation Eu. Plan De Recuperación, Transformación E Resiliencia

Capacitación dixital

Nome da axuda: Red Estatal de Centros de Capacitación Digital en entidades locales
Importe da axuda: 24.500 €
Objetivo: Creación de una Red Estatal de Centros deCapacitación Digital en entidades locales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.

 

Preinscrición

Campo da feira. Creación dunha contorna saudable
Placa Campo da Feira

DUS 5000. MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO

IDAE. PROGRAMA DE AXUDAS PARA INVESTIMENTO EN PROXECTOS SINGULARES LOCAIS DE ENERXÍA LIMPA EN MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRÁFICO (PROGRAMA DUS 5000)

 

Importe da axuda: 835.910,33 €

Obxectivo: Reforma das instalacións de alumeado exterior do Concello de Tomiño co fin de mellorar a calidade da contorna, reducir o consumo de enerxía final e as emisións de dióxido de carbono, mellorando o coñecemento do consumo enerxético mediante a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC).

 

PIREP LOCAL. REHABILITACIÓN DA ANTIGA ESCOLA PÚBLICA DE SOBRADA PARA CASA DO TEMPO

CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDADE PÚBLICA

 

Axuda concedida: 560.558,66 €

Obxectivo: Rehabilitación da antiga Escola pública de Sobrada para Casa do Tempo.

O obxectivo máis ambicioso deste programa é a renovación de edificios públicos procurando para 2050 un parque de edificios de calidade, de alta eficiencia enerxética e descarbonizado, en liña cos obxectivos que persegue Europa na loita contra o cambio climático.

 

MODERNIZACIÓN DO SISTEMA DE ILUMINACIÓN DO AUDITORIO DE GOIÁN

AGADIC. AXUDAS PARA A MODERNIZACIÓN E A XESTIÓN SUSTENTABLE DAS INFRAESTRUTURAS DAS ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS

 

Importe da axuda: 25.600,79 €

Obxectivo: modernización do sistema de iluminación do Auditorio de Goián, un dos equipamentos culturais máis importantes do Concello de Tomiño.

 

Estas axudas están destinadas a cubrir o investimento dedicado á transición verde e a transformación dos espazos escénicos e musicais promovendo un crecemento intelixente e sustentable da súa xestión.

 

A TENDA. APOIO AO COMERCIO LOCAL

AXUDAS PARA O APOIO A MERCADOS, ZONAS URBANAS COMERCIAIS, COMERCIO NON SEDENTARIO E CANLES DE COMERCIALIZACIÓN

 

Importe da axuda: 513.676,00 €

 

Obxectivo: Consolidación do traballo que se ven realizando para evitar a perda do comercio de proximidade en Tomiño e na Parroquia de Goián, tanto dende o punto de vista da oferta comercial, como de todo o que achega socialmente como centro de encontro social e de relación, de servizo ás persoas con mobilidade reducida, e de continuidade dun modo de vida e dunha cultura que se quere seguir mantendo e desfrutando.