Medio Ambiente

A área de medio ambiente ten como obxectivo promover accións de conservación, recuperación e mellora do patrimonio ambiental do territorio, así como traballar pola eficiencia enerxética e a reducción da pegada de carbono do concello.

Ten competencias en materia de xestión do lixo, xestión da limpeza de fincas e valoración dos nosos espazos naturais.

Programa de Compostaxe "REVITALIZA"

En Tomiño seguen en funcionamento os Centros de compostaxe comunitarios, grazas ao Mestre e a Mestra Composteira do Concello. O Revitaliza que está presente en todas as comarcas de Pontevedra, nos lembran no seguinte video as recomendacións, agora en tempos do COVID 19.

 

Se precisa máis información sobre a compostaxe e o Revitaliza pode consultar a páxina: revitaliza.depo.gal

Novas compostaxe

Servizo de recollida de Voluminosos e Enseres
Campaña de recollida de voluminosos do Concello de Tomiño

O concello de Tomiño lembra que ten a disposición da poboación un servizo de recollida de Voluminosos e Enseres gratuíto, co que se busca evitar que mobles e outros enseres sexan tirados ao lixo e poidan molestar aos peatóns ou causar accidentes.

 

Se queres desfacerte de mobles, cadeiras, colchóns, somieres, sofás… chama ao 986 622 001  e che indicarán o punto máis próximo ao teu domicilio e día para depositalo para a súa correcta recollida polo servizo.

 

Tamén se recollen electrodomésticos, coma lavadoras, frigoríficos, aspiradoras, microondas, secadores, tostadores, televisións… Lembra que tamén chos poden recoller na empresa onde merques o novo.

 

Dille adeus como se merece e non o abandones. Chama ao Concello!

Campaña de recollida de voluminosos do Concello de Tomiño
Campaña de recollida de voluminosos do Concello de Tomiño
Campaña de recollida de voluminosos do Concello de Tomiño

Exemplos do que NON hai que facer

Actúa con responsabilidade. Chámanos!

Xestión do Lixo

O Concello de Tomiño leva a cabo unha intensa labor de comunicación e sensibilización do impacto do lixo que as veciñas e veciños xeramos nas nosas casas, e as fórmulas para facer a xestión do lixo en Tomiño máis sostible, máis xusta, adaptada á realidade de cada fogar…

Baleirado de Fosas Sépticas ou Pozos Negros
baleirado-web
baleirado-descargardiptico

Pasos a seguir para solicitar o Servizo de limpeza de Fosas Sépticas e Pozos Negros:

flecha

O titular debe ir a AQUALIA e pedir un certificado de non estar conectado á rede de saneamento ou estar situado a máis de 50 metros (é obrigatorio conectarse neste caso).

 

AQUALIA:

  • Horario: mércores e xoves de 9:00 a 13:00 h.
  • Enderezo: Colón, s/n – 36740 – Tomiño (Pontevedra).
  • Teléfono de Atención ao Cliente: 902 196 019.
flecha

O titular da fosa séptica ou pozo negro debe pasar polo Concello e cubrir o ‘ANEXO XVII.a. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA O BALEIRADO DE FOSAS SÉPTICAS EN DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA’.

 

Neste documento inclúense:

  • Identificación do titular da fosa (nome, apelidos e NIF). Imprescindible entregar copia do DNI.
  • Datos da fosa séptica (enderezo).
  • Resolución da autorización de baleirado da fosa séptica. Oficinas Xerais porase en contacto con Augas de Galicia para obter o nº de resolución da autorización. Este número é imprescincible, sen el non se pode efectuar o baleirado. Esta autorización dará lugar a un canon anual que cobrará Augas de Galicia ao usuario.
  • A declaración ten que ir asinada.

 

Esta solicitude soamente se ten que cubrir e entregar a primeira vez que se solicita o servizo municipal de baleirado.

 

DESCARGA AQUÍ O ANEXO XVII.a (Procedemento AU230Q)

flecha

O titular debe inscribirse no Rexistro de Fosas Sépticas e Pozos Negros do Concello de Tomiño. Só é necesario darse de alta neste rexistro a primeira vez que se solicita o servizo municipal de baleirado.

 

DESCARGA AQUÍ O IMPRESO DE INSCRICIÓN

flecha

O titular debe pagar PREVIAMENTE as taxas correspondentes (20 euros polos primeiros 4m3 e 40 euros para o resto, dentro do mesmo ano natural). Para facelo pode recollerse o impreso en Intervención, nas dependencias do Concello, ou acceder vía web.

 

*Moi importante: a capacidade máxima da cuba é de 4m3 (só se baleirará, por tanto, ese volumen en cada viaxe e sempre en función da taxa que teña abonado o usuario previamente).

 

DESCARGA AQUÍ A TAXA DE BALEIRADO

flecha

Unha vez feitos todos os trámites anteriores, o titular debe cubrir a solicitude de Baleirado de Fosa Séptica ou Pozo Negro. Este impreso deberá entregarse xunto con toda a documentación anterior nas Oficinas Xerais do Concello de Tomiño.

 

DESCARGAR AQUÍ O IMPRESO DE SOLICITUDE

flecha

Cando Oficinas Xerais revise toda a documentación, co número de resolución de autorización incluído, darase aviso aos operarios de que se vai proceder ao baleirado. Contactarase coa persoa solicitante vía telefónica para avisala do día e hora de recollida. Unha vez efectuado o servizo, a persoa usuaria deberá asinar o formulario que lle presente o operario conforme se ten realizado o correspondente baleirado.

Despois do baleirado, a persoa titular da fosa séptica ou pozo negro poderá pasar polo Concello ou solicitar que lle sexa enviada por correo postal ou  enderezo electrónico unha copia da prestación do servizo e da aceptación do seu baleirado por parte da EDAR.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 22 de decembro de 2017 Núm. 244 recóllese a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos de limpeza de pozos negros e fosas sépticas. Pode consultala no seguinte enlace ao BOPPO.

Semana da Árbore

O Concello de Tomiño celebra unha nova edición da Semana da Árbore, nesta ocasión centrada na problemática das especies exóticas invasoras.

 

Ao abeiro desta semana realízase unha exposición no Mercado Municipal de Tomiño sobre ‘Unha invasión silenciosa. A biodiversidade baixo ameaza’, realizada pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia e a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega). Ata o 10 de xuño.

 

Ademáis, celebraranse dúas conferencias: sobre ‘As especies invasoras en Galicia’ o 7 de xuño con saída posterior para todos e todas os interesados en identificar in situ algunhas especies invasoras na ribeira do Miño, e sobre ‘A flora invasora en Tomiño’, o 8 de xuño. As dúas actividades serán no Mercado Municipal de Tomiño.

 

Entra aquí para ver o cartel e as actividades da edición anterior.

Accede aquí á toda a información sobre o Programa de Compostaxe doméstica e Inscríbete!