Servizos

Servizos

O Concello de Tomiño conta cunha amplia variedade de servizos para as veciñas e os veciños.

 

A continuación organizanse por categorías os servizos municipais dispoñibles na actualidade.

 

De precisa de máis información sobre os servicios que o concello presta aos veciños e veciñas de Tomiño, pregámoslle que se poñan en contacto a través dalgunha das diversas canles de comunicación cidadán.

Oficinas Xerais

Ubicación

 

Concello de Tomiño

Praza do Seixo s/n –

36740 Tomiño

Funcións

 

Estatística – Padrón de habitantes.

Rexistro.

Atención ao cidadán.

Tasas e prezos públicos.

Autorización de celebraciones, festas e espectáculos.

Información.

Urbanismo

Ubicación

 

Concello de Tomiño

Praza do Seixo s/n –

36740 Tomiño

Funcións

 

Elaboración de informes técnicos de licencias de obras.

Elaboración de documentación para tramitación de subvencións.

Certificacións de obras.

Asesoramento aos vecinos e veciñas

Solicitude de licencias

Etc

Servizos Sociais

Ubicación

 

Edificio de Servizos Sociais – Concello de Tomiño

Lugar a Rocha 10

36740 Tomiño

Funcións

 

Orientación, asesoramento e información.

Programa de axuda no fogar.

Accións de emerxencia social.

Oficina de Igualdade.

etc.

Servizos á Mocidade - OMIX

Ubicación

 

Edificio de Servizos Sociais – Concello de Tomiño

Lugar a Rocha 10

36740 Tomiño

Funcións

 

Cooperación internacional.

Asociacionismo xuvenil.

Formación.

Actividades de lecer e tempo libre.

Carnés.

Voluntariado local.

Emprego e Formación

No seguinte botón pode consultar as últimas ofertas de emprego público e privado, ademais dos próximos cursos e xornadas formativas.