CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES REGULADORAS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS, NO MARCO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2019

CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES REGULADORAS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS, NO MARCO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2019: LIÑA 3 (EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS) DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA:

20190411_Resolución_DECRETO 2019-0328 [correccion erros Anexo I bases 2]