Curso básico de xaponés A1 (online) – 2022

curso_xapones_a1_2022

Este curso ten como obxectivo adquirir coñecementos básicos comunicativos na lingua xaponesa: compresión auditiva, lectora, expresión verbal e escrita.

Destinado á mocidade sen coñecementos previos da lingua.

Data de inicio: sábado 5 de febreiro

Horario: todos os sábados de 19 a 21h

Idade: de 12 a 35 anos

Lugar: online

Prezo: 15€

Duración: 40h