Curso de Ruso Nivel A1 (2021)

Programa intensivo de formación a cargo dunha docente nativa, Nina Yarovenko, que te prepara para a obtención do nivel A1 de ruso no marco europeo de referenza para as linguas (MCERL).

Aprende a ler, escribir, falar e pensar en ruso, unha lingua indoeruopea da rama eslava oriental. É o idioma oficial de Rusia, Bielorrusia, Kirguistán e Kazajistán. Ademais, é o máis falado dos idiomas eslavos e o séptimo entre todos os idiomas do mundo.

Nivel: A1 (primeira parte, 30 horas)

Inicio: 8 de Novembro do 2021

Fin: 21 de Febreiro do 2021

(tendo en conta os festivos oficiais)

Horario: Luns de 19.00 – 21.00h

Prezo: 10 €