Curso online de Chinés nivel A2.2 (2021)

Nivel A2.2 do Marco Común Europeo de Referenza para as Linguas.

Este curso de Chinés ofrece unha formación básica da lingua que capacitará ao alumnado para desenvolverse en situacións cotiás. Ademais, as persoas asistentes adquirirán a base inicial do idioma, reforzando e ampliando os coñecementos adquiridos no nivel anterior.

Nivel: Chino A2.2 (duranción 45 horas)

Inicio: 08 de novembro do 2021

Fin: 20 de xuño do 2022

Horario: Todos os luns de 20.00-21.30h

Prezo: 15 €