LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (80% XORNADA – 30 HS. SEMANAIS) DUN/DUNHA CARPINTEIRO/A EN XERAL OFICIAL 1ª PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A PROVISION CON CARÁCTER TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (80% XORNADA – 30 HS. SEMANAIS) DUN CARPINTEIRO EN XERAL OFICIAL 1ª (1) PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2019, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS.
20190222_Resolución_DECRETO 2019-0128 [lista admitidos Carpinteiro Oficial 1ª]