Listas de persoas admitidas e excluídas; designación do tribunal; lugar, data e hora das probas dos seguintes postos do Plan Concellos 2020 Técnicos/as administrativos/as, albaneis oficial 1ª, mecánico/a oficial 2ª e psicólogo/a

Listas de persoas admitidas e excluídas, designación do tribunal e lugar, data e hora das probas dos seguintes postos do Plan Concellos 2020: Liña 3 Emprego: Técnicos/as administrativos/as. Albaneis oficial 1ª. Mecánico/a Oficial 2ª. Psicólogo/a.

2020-0236 [lista admitidos administrativos]

20200227_Resolución_DECRETO 2020-0238 [lista admitidos oficial abanel]

20200227_Resolución_DECRETO 2020-0237 [lista admitidos mecánico]

20200227_Resolución_DECRETO 2020-0234 [lista adminitidos psicólogo]