Estudo técnico sobre a xestión e prevención de residuos municipais

O Concello de Tomiño foi beneficiario dunha subvención ao abeiro das bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a elaboración de estudios técnicos relativos á xestión e prevención de residuos municipais da Deputación de Pontevedra, con esta subvención elabórase un Estudo que recolle unha análise e diagnose da situación actual na que se atopa a xestión de residuos no Concello, unha análise das diferentes alternativas para determinar o modelo de recollida óptima e unha planificación das actuacións necesarias coas que o Concello pretende dar cumprimento as modificacións establecidas en materia de residuos polas lexislación Estatal e Autonómica de referencia na materia.

Podes enviar as túas suxerencias ou comentarios en relación coa xestión de residuos do Concello, a través do seguinte formulario: