Parques eólicos

Parque eólico Torroña I

Parque eólico Torroña I, situado nos concellos de Oia, Baiona, Tomiño, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/24).

Potencia total: 22,8 MW.

Número de aeroxeradores: 4.

Produción neta prevista: 67.530 MWh/ano.

Prazo de presentación de alegacións: 06/03/2023 – 18/04/2023.

Parque eólico Toroña

Parque eólico Toroña, situado nos concellos de Oia, Baiona, Tomiño e O Rosal, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/149).

Áreas de desenvolvemento eólico: Toroña I e Toroña II.

Potencia total: 47 MW.

Número de aeroxeradores: 10.

Produción neta prevista: 155,7 GWh/ano.

Prazo de presentación de alegacións: 12/12/2022 – 25/01/2023

Prazo de execución: 10 meses.

Orzamento total (execución material): 38.289.018,89 €.