About This Project

Nos documentos que figuran a continuación figuran as bases que recollen como vai ser o proceso selectivo, os anexos editables e o anuncio publicado no BOPPO e que marca o inicio do prazo de presentación de solicitudes

20220824_Resolución_DECRETO 2022-1146 [Bases bolsa oficial alumeado SEGUNDA CONV.]

20220901_publicacion anuncio BOPPO 1 de septiembre

Anexo II e III Bolsa oficial alumeado Segunda Convocatoria