Subvencións

Publicación: 28 xuño 2017

O Concello de Tomiño acorda a concesión de subvencións para actividades sociais, culturais e deportivas

 

Subvencións Actividades Sociais

Subvencións Actividades Culturais

Subvencións Actividades Deportivas

Publicación: 3 marzo 2017

ESTADO: Pendente de Resolución

SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO DO CONCELLO DE TOMIÑO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E SOCIAIS DURANTE O ANO 2017

BASES E CONVOCATORIA 

 

Nas seguintes ligazóns pódense consultar as bases das convocatorias (entidades culturais, deportivas e sociais), cos prazos de entrega da documentación, requisitos das entidades beneficiarias, etc. así como os formularios que hai que presentar e os anexos coa información correspondente.

 

BASES PARA SUBVENCIÓNS CULTURA 2017

BASES PARA SUBVENCIÓNS DEPORTIVAS 2017

BASES PARA SUBVENCIÓNS SOCIAIS 2017

Formulario 1 Solicitude 2017

Formulario 2-_nom_represent-2017

Formulario 3_desig_conta_banc-2017-1

Formulario 4_xustif_subv 2017

Formulario 5 certif_gastos-2017-1

ANEXO I

ANEXO II