Separar o lixo orgánico comeza a ser obrigatorio dende o 30 de xuño A Deputación de Pontevedra propón tres opcións para tratar os biorresiduos: cun composteiro individual, nos centros de compostaxe comunitaria ou cun colector marrón

A Deputación de Pontevedra anunciou a obrigatoriedade de tratar o lixo orgánico a partir do 30 de xuño de 2022, que esixe a separación dos restos de alimentos e vexetais do papel, metal, plástico e vidro. Dende o Plan Revitaliza, a Deputación suxire tres opcións para tratar os biorresiduos: compostar de maneira doméstica cun composteiro individual, compostar en centros de compostaxe comunitaria ou depositar os biorresiduos en colector marrón. Todo isto de cara a converter os restos orgánicos en fertilizantes, así como a contribuír á economía circular da propia natureza.

Co obxectivo de garantir o cumprimento da normativa, o Concello de Tomiño dispón de composteiros individuais para as casas con finca ou xardín, que poden ser solicitados en caso de requirilo. Ademais, o Concello está repartindo un segundo composteiro aos veciños e veciñas que o precisen e compostan moi ben, que tamén pode ser solicitado aos técnicos que están a facer o seguimento polas vivendas. No que respecta aos núcleos urbanos de Seixo e Goián, existen centros de compostaxe comunitarios. Estas vindeiras semanas visitaranse de novo os pisos porta a porta para informar á veciñanza e entregar un caldeiro para a axuda na separación do biorresiduo na vivenda.

Por outra banda, para impulsar á cidadanía a unirse á compostaxe, o Concello compartiu a experiencia de Chema, usuario do composteiro no rural, e de Natalia, usuaria do Centro de Compostaxe Comunitario. Entre os principais beneficios da compostaxe atópanse a obtención dun fertilizante natural, a redución dos custos de transporte e tratamento dos residuos, así como do seu impacto ambiental. En definitiva, mellórase o comportamento ambiental ao participar en sistemas que promoven hábitos de vida sostibles.

Para obter máis información sobre a compostaxe e sobre o Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra, ao que o Concello de Tomiño se adheriu en 2016, consúltese a web. Tamén para dúbidas e consultas está dispoñible o contacto mestra e mestre composteiro: 604 07 51 08 // 698 19 39 23.