A Deputación convoca axudas para asociacións e clubes deportivos O extracto do acordo da xunta de goberno da Deputación do 7 de xullo pasado, pode consultarse nesta páxina

A Deputación de Pontevedra vén de publicar a convocatoria de subvencións a asociacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro para actividades deportiva do ano 2017.

O extracto do acordo da xunta de goberno da Deputación de Pontevedra do 7 de xullo de 2017, pola que se convocan as citadas subvencións, pode consultarse no seguinte enlace:

an.bop.PONTEVEDRA.20170713.2017032578