ACTA DA VALORACIÓN DA PROBA PRÁCTICA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN A CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO/A DO PROGRAMA PARA A XESTIÓN DE CANDIDATURAS E PROXECTOS ENMARCADOS NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA NEXT GENERATION EU PROBAS DE COÑECEMENTO DOS IDIOMAS PORTUGUÉS (NIVEL C1) E INGLÉS (NIVEL B1)

ACTA DA VALORACIÓN DA PROBA PRÁCTICA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN A CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO/A DO PROGRAMA PARA A XESTIÓN DE CANDIDATURAS E PROXECTOS ENMARCADOS NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA NEXT GENERATION EU E NO NOVO MARCO FINANCEIRO PLURIANUAL 2021-2027 PARA O CONCELLO DE TOMIÑO E LUGAR, DATA E HORA DE REALIZACIÓN DAS PROBAS DE IDIOMAS.   
 
PROBAS DE COÑECEMENTO DOS IDIOMAS PORTUGUÉS (NIVEL C1) E INGLÉS (NIVEL B1). 
As persoas que superen a proba práctica, deberán presentarse a estas probas que terán lugar o próximo día 16 de xullo ás 10:30 horas no Concello de Tomiño, situado na Praza do Seixo, 1.