Acta do tribunal para a realización da proba práctica, valoración de méritos e entrevista, para a provisión de 1 “Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal do Concello de Tomiño Con cargo á Subvención para o fomento do emprego no medio rural (APROL RURAL 2020)

Acta do tribunal para a realización da proba práctica, valoración de méritos e entrevista, para a provisión de 1 “Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal do Concello de Tomiño (APROL RURAL 2020):

Acta Enxeñeiro Técnico Forestal Aprol Rural 2020