Acta final do PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN BIÓLOGO/A PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN DE BENS E SERVIZOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2020  Acta de constitución do Tribunal para a realización da proba práctica, valoración dos méritos e entrevista.

Acta final do PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA BIÓLOGO/A PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2020.
Acta de constitución do Tribunal para a realización da proba práctica, valoración dos méritos e entrevista.