Acta para a realización da proba práctica, valoración de méritos e entrevista para a provisión dun/ha Enxeñeiro/a técnico/a forestal” Concello de Tomiño, programa APROL Rural 2019

Acta para a realización da proba práctica, valoración de méritos e entrevista para a provisión dun/ha Enxeñeiro/a técnico/a forestal”. Concello de Tomiño, programa APROL Rural 2019.

Acta Tribunal Enxeñeiro Técnico Forestal