Bases da nova convocatoria do proceso selectivo para cubrir a interinidade dun posto de condutor de maquinaria da Mancomunidade do Baixo Miño O prazo para presentar instancias é de 10 días hábiles contados a partir da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia

Bases da nova convocatoria do proceso selectivo para cubrir a interinidade dun posto de condutor de maquinaria da Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño.

O prazo para presentar instancias é de 10 días hábiles contados a partir da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (https://boppo.depo.gal/es/buscas-no-boppo) e polo tanto, ata que non saia esa publicación, os modelos de instancia e autobaremo, non estarán dispoñibles, o que comunicaremos a través doutra noticia nesta web.

Aquelas persoas que se presentaron á convocatoria desta mesma praza no ano 2019, so terán que volver a presentar o novo modelo de instancia (indicando, se é o caso, que queren que se teña en conta para esta, a documentación xa presentada), o novo impreso de autobaremo cuberto, e (IMPORTANTE) poderán engadir a maiores NOVA documentación que consideren oportuna.

 

20200110_Acordo_bases segunda seleccion conductoir interino MIBM