BASES PROCESO SELECTIVO DE BOLSA DE LIMPADORES/AS. CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO LABORAL DE LIMPIADORES/AS DO CONCELLO DE TOMIÑO  

BASES PROCESO SELECTIVO DE BOLSA DE LIMPIADORES/AS
CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO LABORAL DE LIMPIADORES/AS DO CONCELLO DE TOMIÑO
– Instancia e Autobaremo 
– Publicación BOPPO 
 
Prazo para presentar as solicitudes e demais documentación requirida:   
10 días hábiles, a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
A presentación da solicitude e documentación debe facerse presencialmente nas oficinas do Concello, de 8.00 a 14.00h, solicitando CITA PREVIA nos teléfonos 986 622 001/03.
 
Prazo ata o 30 de xullo de 2021