BOLSA DE EMPREGO DE LIMPADORES/AS DO CONCELLO DE TOMIÑO, PARA ATENDER AO INCREMENTO DAS DESINFECCIÓNS NECESARIAS EN INTALACIÓNS DE USO EDUCATIVO Contestación das reclamacións á proba práctica e publicación da acta de celebración da proba de nivel de galego, entrevistas e lista da bolsa coas puntuacións totais

Nos arquivos que figuran a continuación, pode consultar :

-O texto de resposta á  reclamación das preguntas da proba práctica.

Resposta alegacions

-O contido da acta de valoración da proba de galego, da entrevista e da lista da bolsa coas puntuacións totais

Acta galego, entrevista e final