BOLSA DE EMPREGO DE LIMPADORES/AS DO CONCELLO DE TOMIÑO, PARA ATENDER AO INCREMENTO DAS DESINFECCIÓNS NECESARIAS EN INTALACIÓNS DE USO EDUCATIVO Actas da valoración definitiva dos méritos e da valoración da proba práctica, xunto co lugar e hora da proba de galego e das entrevistas.

Nos arquivos que engadimos nesta nota, pode vostede consultar:

-A acta que contén a valoración definitiva dos méritos das persoas admitidas a este proceso selectivo, despois das dúas alegacións presentadas en prazo.

Acta méritos definitivos

-A acta que contén a valoración da proba práctica das persoas que se presentaron o día 16/12/2020, na que se indica tamén o lugar día e hora en que terá lugar a proba de galego, para aquelas persoas que superaron a proba práctica, pero non acreditaron o nivel mínimo de coñecemento da lingua galega esixido neste proceso selectivo, así como o lugar, data e hora en que terán lugar as entrevistas das persoas que superaron a proba práctica.

Acta proba práctica

-O exame coas respostas:

Test Desinfeccións respostas definitivo