BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL DE LIMPEZA CREACIÓN DA BOLSA E PRIMEIROS CHAMAMENTOS

Na seguinte ligazón pódese acceder no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello ao contido da resolución pola que se crea esta bolsa e se realizan os primeiros chamamentos, tendo de prazo para comunicar  a aceptación ou renuncia  24 horas contadas a partir do día seguinte ao de publicación desta resolución.

https://tomino.sedelectronica.gal/info.0