Convocatoria contrato interinidade Traballadora Social: Bases e modelo de instancia

BASES TRABALLADORA SOCIAL
Prazo para a presentación de instancias: 5 días naturais contados a partir da publicación do anuncio no Atlántico Diario.