Pódese consultar nos seguintes arquivos cada unha das listas publicadas, así como o lugar, data e hora das probas. Como nalgunha das listaxes pode haber incongruencia entre o día da semana indicado e a data das probas, o correcto son as datas, é dicir, os días...

O CONCELLO DE TOMIÑO ORGANIZA O CURSO DE FORMACIÓN DE PERSOAS ADULTAS 2019/2020, CO FIN DE PREPARAR AO ALUMNADO PARA OBTER O GRADUADO DA ESO POR LIBRE, PREPARAR A PROBA DE ACCESO A CICLOS MEDIOS E AS DE COMPETENCIAS CLAVE   O Concello de Tomiño organiza o...

BOPPO 3 de maio de 2018 ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL TOMIÑO Subvencións e axudas CONVOCATORIA PARA SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS AS COMUNIDADES DE USUARIOS DE AUGAS A XUNTA DE GOBERNO LOCAL, ÓRGANO COMPETENTE AO EFECTO, APROBOU NA SÚA SESIÓN DO 16 DE ABRIL DO 2018 AS SEGUINTES: BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS ÁS...

1. Docente e titor/a do módulo do certificado de profesionalidade de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente: MF0977_2 "Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co cliente”. 2. Docente e titor/a dos demais módulos do certificado de profesionalidade de Actividades de xestión...

Rematado o prazo para a presentación de instancias segundo edicto publicado no Diario Atlántico, e na páxina web de Concello e taboleiro de edictos, faise pública a relación de admitidos e exluidos e a data lugar e hora da celebración das correspondentes probas sen que...

Certificado resultado Oficial 1ª carpinteiro. Certificado resultado carpinteiro axudante. Certificado resultado condutor operador retroescavadora.. Certificado resultados peón construción. Certificado resultados Instalador electricista Oficial 1ª Certificado resultado tecnico administrativo Certificado resultado Empregado Administrativo. Certificado resultado Pintor Oficial 2ª Acta resultado peón xardinería, horticultura Certificado resultado Albanel Oficial 1ª...