CONVOCATORIA E BASES PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO-CONDUTOR CON CARACTER INTERINO NO CONCELLO DE TOMIÑO O PRAZO COMEZA O DÍA 4 DE XUÑO E FINALIZA O 17 DE XUÑO DE 2020

 “CONVOCATORIA E BASES PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO-CONDUTOR CON CARACTER INTERINO NO CONCELLO DE TOMIÑO MENTRAS NON SE OCUPE A PRAZA CON CARÁCTER DEFINITIVO E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO DE OPERARIOS CONDUTORES DO CONCELLO” 
O prazo de presentación de instancias é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.
 
PRAZO COMEZA MAÑÁ DÍA 4 DE XUÑO E FINALIZA O 17 DE XUÑO DE 2020.
 
As persoas interesadas poden entregar as instancias e resto da documentación no Rexistro Xeral do Concello de Tomiño, de luns a venres en horario de 09:00 a 13:00 horas (con cita previa), ou na Sede Electrónica do Concello de Tomiño (tomino.gal) en calquera día e hora dentro do prazo de presentación de solicitudes.   
Hoxe saíu publicado no BOPPO (número 105 do 3 de xuño de 2020). Pódese consultar nos seguintes enlaces: