CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO DE OFICIAIS DE ALUMEADO DO CONCELLO DE TOMIÑO

CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO DE OFICIAIS DE ALUMEADO DO CONCELLO DE TOMIÑO.
– Instancia e Autobaremo
– Publicación BOPPO
Prazo para presentar as solicitudes e demais documentación requirida:
10 días hábiles, a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
A presentación da solicitude e documentación debe facerse presencialmente nas oficinas do Concello, de 8.00 a 14.00h, solicitando CITA PREVIA nos teléfonos 986 622 001/03.
Prazo ata o 30 de xullo de 2021